Uchwała nr LVIII/485/17Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 21 grudnia 2017w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja G. na działania Burmistrza Koronowa jako organu podatkowego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 i 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LVIII/485/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2017


w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja G. na działania Burmistrza Koronowa jako organu podatkowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 i 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (28 grudnia 2017, 10:12:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 327