Uchwała nr LVIII/481/17Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 21 grudnia 2017w sprawie wniesienia do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o. składników mienia ruchomego Gminy Koronowo w zamian za objęcie udziałów w podniesionym kapitale zakładowym Spółki. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) i art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.827) uchwala się co następuje:

Uchwała nr LVIII/481/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2017


w sprawie wniesienia do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o. składników mienia ruchomego Gminy Koronowo w zamian za objęcie udziałów w podniesionym kapitale zakładowym Spółki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) i art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.827) uchwala się co następuje:


metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (28 grudnia 2017, 09:59:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 215