Uchwała nr LVIII/480/17Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 21 grudnia 2017w sprawie udzielenia dotacji dla Miasta Bydgoszczy w związku z przejęciem zadań własnych Gminy Koronowo w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LVIII/480/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2017


w sprawie udzielenia dotacji dla Miasta Bydgoszczy w związku z przejęciem zadań własnych Gminy Koronowo w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (28 grudnia 2017, 09:56:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 155