Uchwała nr LVIII/479/17Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 21 grudnia 2017w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo i Powiatem BydgoskimNa podstawie art. 10 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 220  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LVIII/479/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2017


w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo i Powiatem Bydgoskim

Na podstawie art. 10 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 220  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (28 grudnia 2017, 09:50:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182