Uchwała nr LV/469/17Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 listopada 2017zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Nowym Dworze i Koronowie, gm. Koronowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ) uchwala się co następuje:

Uchwała nr LV/469/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 listopada 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Nowym Dworze i Koronowie, gm. Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ) uchwala się co następuje:


metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (5 grudnia 2017, 15:19:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 220