Uchwała nr XXVIII/243/16Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 czerwca 2016zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2016-2023art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2015 poz.92) uchwala się co następuje

Uchwała nr XXVIII/243/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 czerwca 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2016-2023

art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2015 poz.92) uchwala się co następuje


metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (4 lipca 2016, 09:24:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 210