Uchwała nr XIX/184/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 grudnia 2015zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystankówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz.1515) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2012 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XIX/184/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz.1515) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2012 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440) uchwala się co następuje:


metryczka


Opublikował: Mateusz Gielażyn (5 stycznia 2016, 12:11:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 247