Uchwała nr XIV/124/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 września 2015zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2015–2022 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/124/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 września 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2015–2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Mateusz Gielażyn (5 października 2015, 13:36:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 370