Uchwała nr VII/63/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 marca 2015w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm. z 2013 r., poz. 1593 zm. z 2015 r. poz. 87, poz. 122) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VII/63/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 marca 2015


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm. z 2013 r., poz. 1593 zm. z 2015 r. poz. 87, poz. 122) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
Treść uchwały (1102kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 25.03.2015
Data wejścia w życie:  uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr LVII/500/14 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały zmieniające:
Uchwała nr XI/102/19 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr LV/465/17 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XVI/153/15 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XIV/132/15 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr XVIII/155/19 RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 01.04.2015
  • pozycja w dzienniku: 1018

metryczka


Opublikował: Sylwia Borowiec (30 marca 2015, 14:32:49)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (21 lipca 2021, 08:50:31)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 947