Uchwała nr LVII/497/14Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 października 2014w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594; ze zmianami poz. 645; poz. 1318; z 2014 r., poz. 379; poz. 1072), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; ze zmianami z 2014 r., poz. 40), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LVII/497/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 października 2014


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594; ze zmianami poz. 645; poz. 1318; z 2014 r., poz. 379; poz. 1072), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; ze zmianami z 2014 r., poz. 40), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Krzysztof Wiaterski (6 listopada 2014, 11:50:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1530