Uchwała nr LVII/496/14Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 października 2014w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594; ze zm. poz. 645; poz. 1318; z 2014 r., poz. 379; poz. 1072), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; ze zm. z 2014 r., poz. 40) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LVII/496/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 października 2014


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594; ze zm. poz. 645; poz. 1318; z 2014 r., poz. 379; poz. 1072), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; ze zm. z 2014 r., poz. 40) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Krzysztof Wiaterski (6 listopada 2014, 11:48:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 925