Uchwała nr LIV/470/14 Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 27 sierpnia 2014zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystankówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594, zm. 2013 r. poz. 1318, Dz. U. 2014 r. poz. 379, poz. 645) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2012 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, zm. Dz. U. 2011 r. Nr 228, poz. 1368, Dz.U. 2014 r. poz. 423, 915) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LIV/470/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 sierpnia 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594, zm. 2013 r. poz. 1318, Dz. U. 2014 r. poz. 379, poz. 645) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2012 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, zm. Dz. U. 2011 r. Nr 228, poz. 1368, Dz.U. 2014 r. poz. 423, 915) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
Treść uchwały (103kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 27.08.2014
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: TRANSPORT I KOMUNIKACJA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr XXVIII/275/12 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały unieważniające:

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 02.09.2014
  • pozycja w dzienniku: 2427

metryczka


Opublikował: Michał Szałkowski (3 września 2014, 08:38:40)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (5 lipca 2022, 13:26:51)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 600