Uchwała nr XLVIII/429/14Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 marca 2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2014–2022 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiana poz. 645, poz.1318), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiana poz. 938, poz. 1646) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 86, poz. 1736) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVIII/429/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 marca 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2014–2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiana poz. 645, poz.1318), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiana poz. 938, poz. 1646) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 86, poz. 1736) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Natalia Sienkiewicz (31 marca 2014, 13:38:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 613