Uchwała nr XLI/377/13Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 października 2013w sprawie wstąpienia w skład Rady Miejskiej w Koronowie Pana Tadeusza Benedykta KlonowskiegoNa podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z 2011 r. Nr 34, poz. 172) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 149, poz. 889, Nr 147, poz. 881, z 2012 r. poz. 1399) w związku z Uchwałą Nr XL/366/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLI/377/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 października 2013


w sprawie wstąpienia w skład Rady Miejskiej w Koronowie Pana Tadeusza Benedykta Klonowskiego

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z 2011 r. Nr 34, poz. 172) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 149, poz. 889, Nr 147, poz. 881, z 2012 r. poz. 1399) w związku z Uchwałą Nr XL/366/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Żaneta Zenel (18 listopada 2013, 07:52:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 702