Uchwała nr XL/375/13Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 września 2013w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Koronowo projektów statutów jednostek pomocniczych - osiedlowych komitetów samorządu mieszkańcówNa podstawie art.5a i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 i poz. 645) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/375/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 września 2013


w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Koronowo projektów statutów jednostek pomocniczych - osiedlowych komitetów samorządu mieszkańców

Na podstawie art.5a i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 i poz. 645) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Żaneta Zenel (14 października 2013, 08:43:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1064