Uchwała nr XL/366/13Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 września 2013w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnegoNa podstawie art. 190 ust. 1 pkt 5, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 149, poz. 889, Nr 147, poz. 881, z 2012 r. poz. 1399) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/366/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 września 2013


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 5, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 149, poz. 889, Nr 147, poz. 881, z 2012 r. poz. 1399) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Żaneta Zenel (30 września 2013, 08:24:04)

Ostatnia zmiana: Żaneta Zenel (30 września 2013, 08:26:37)
Zmieniono: dodano uchwałę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 746