Uchwała nr XXXVII/342/13Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 czerwca 2013zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2013-2022Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 594) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust 1 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz.1240, zmiany z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. Poz. 1456, poz. 1530 poz. 1548) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 zmiany z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226, Poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986 poz. 1456, poz. 1548) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. Z 2013 r. poz. 86) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/342/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 czerwca 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2013-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 594) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust 1 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz.1240, zmiany z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. Poz. 1456, poz. 1530 poz. 1548) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 zmiany z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226, Poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986 poz. 1456, poz. 1548) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. Z 2013 r. poz. 86) uchwala się, co następuje:metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (8 lipca 2013, 09:38:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 863