Uchwała nr XXXVII/347/13Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 czerwca 2013zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) art. 6l ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm., poz. 951 z 2013 r. poz. 21, poz. 228), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/347/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 czerwca 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) art. 6l ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm., poz. 951 z 2013 r. poz. 21, poz. 228), uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
Treść uchwały (62kB) pdf
Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 26.06.2013
Data wejścia w życie:  uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr XXIX/284/12 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 03.07.2013
  • pozycja w dzienniku: 2373

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (27 czerwca 2013, 10:05:17)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (20 lipca 2021, 16:34:54)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1403