Uchwała nr XXXV/324/13Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 24 kwietnia 2013w sprawie opłaty za korzystanie z szaletu miejskiegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558  , Nr 113, poz. 984, Nr 153, 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz. 153) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r., Nr 45, poz. 236), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXV/324/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 24 kwietnia 2013


w sprawie opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558  , Nr 113, poz. 984, Nr 153, 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz. 153) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r., Nr 45, poz. 236), Rada Miejska uchwala, co następuje:metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (26 kwietnia 2013, 09:08:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1663