Uchwała nr XXXI/294/13Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 stycznia 2013w sprawie podziału gminy Koronowo na stałe obwody głosowania Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. Dz. U. z 2011 Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281, z 2012 poz. 849, poz. 951, poz. 1529.) w związku z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm. Dz. U. z 2011 Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 oraz Nr 149, poz. 889, Dz.U. z 2012, poz. 1399.), na wniosek Burmistrza Koronowa uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/294/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 stycznia 2013


w sprawie podziału gminy Koronowo na stałe obwody głosowania 

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. Dz. U. z 2011 Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281, z 2012 poz. 849, poz. 951, poz. 1529.) w związku z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm. Dz. U. z 2011 Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 oraz Nr 149, poz. 889, Dz.U. z 2012, poz. 1399.), na wniosek Burmistrza Koronowa uchwala się, co następuje:metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (31 stycznia 2013, 11:49:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1381