Uchwała nr XXVIII/274/12Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 listopada 2012w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy KoronowoNa podstawie art.18 ust.2 pkt 9lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281,z 2012 r. poz.567) oraz na podstawie art. art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami((Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732 Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981,Nr 187, poz.1110, Nr 224, poz.1337, 2012r. poz.908 ) oraz §3 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr XIV/134/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom., Nr 147, poz. 2539) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/274/12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 listopada 2012


w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281,z 2012 r. poz.567) oraz na podstawie art. art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami((Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732 Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981,Nr 187, poz.1110, Nr 224, poz.1337, 2012r. poz.908 ) oraz §3 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr XIV/134/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom., Nr 147, poz. 2539) uchwala się, co następuje:metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (29 listopada 2012, 13:42:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1466