Uchwała nr XXVI/250/12Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 27 września 2012w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Koronowo na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. Z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. Z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. Z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. Z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. Z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241,Dz. U. Z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz. U. Z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, Dz. U. Z 2012 r. poz. 567) i art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959 i Nr 238 poz. 2390, Dz. U. z 2006 r. Nr 50 poz. 362, Nr 126 poz. 875, Dz. U. z 2007 r. Nr 192 poz. 1394, Dz. U. z 2009 r. Nr 31 poz. 206, Nr 97 poz. 804 , Dz. U. z 2010r. Nr 75 poz. 474, Nr 130 poz. 871) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/250/12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 września 2012


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Koronowo na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. Z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. Z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. Z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. Z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. Z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241,Dz. U. Z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz. U. Z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, Dz. U. Z 2012 r. poz. 567) i art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959 i Nr 238 poz. 2390, Dz. U. z 2006 r. Nr 50 poz. 362, Nr 126 poz. 875, Dz. U. z 2007 r. Nr 192 poz. 1394, Dz. U. z 2009 r. Nr 31 poz. 206, Nr 97 poz. 804 , Dz. U. z 2010r. Nr 75 poz. 474, Nr 130 poz. 871) uchwala się, co następuje:metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (8 października 2012, 10:23:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1224