Uchwała nr XXIV/218/12Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 27 czerwca 2012w sprawie nadania nazw ulicom w mieście KoronowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441z 2006, Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r, Nr 180, poz.1111, Nr 223, po.1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz.142,146, Nr 40, poz.230 Nr 106, poz.675 z 2011r. Dz. U. Nr 21,poz.113,Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 987, Nr 217,poz.1281) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/218/12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 czerwca 2012


w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441z 2006, Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r, Nr 180, poz.1111, Nr 223, po.1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz.142,146, Nr 40, poz.230 Nr 106, poz.675 z 2011r. Dz. U. Nr 21,poz.113,Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 987, Nr 217,poz.1281) uchwala się, co następuje:Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1486 z dnia 2012-07-11

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (29 czerwca 2012, 09:10:43)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (21 sierpnia 2012, 14:40:06)
Zmieniono: dodano pozycję w dzienniku urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1185