Uchwała nr XXI/189/12Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 27 kwietnia 2012w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „przy ul. Nowodworskiej” położonego w Koronowie, gm. KoronowoNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)1 oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)

Uchwała nr XXI/189/12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 kwietnia 2012


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „przy ul. Nowodworskiej” położonego w Koronowie, gm. Koronowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)1 oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1152 z dnia 2012-05-16

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (2 maja 2012, 08:53:34)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (21 sierpnia 2012, 14:44:14)
Zmieniono: dodano pozycję w dzienniku urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 868