Uchwała nr XIII/106/11Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 września 2011w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz, 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art.7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2007 r. Nr 19, poz.115, Nr 23 poz.136, Nr 192 poz.1381 z 2008 r. Nr 54 poz.326, Nr 218 poz.1391, Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 19, poz.101, Nr 86, poz.72, Nr168, poz.1323, z 2010 Nr 106, poz.675, Nr152 poz.1018,Nr 225,poz.1466, z 2011 r. Nr 5 poz.13 i Nr 159, poz.945) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/106/11
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 września 2011


w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz, 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art.7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2007 r. Nr 19, poz.115, Nr 23 poz.136, Nr 192 poz.1381 z 2008 r. Nr 54 poz.326, Nr 218 poz.1391, Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 19, poz.101, Nr 86, poz.72, Nr168, poz.1323, z 2010 Nr 106, poz.675, Nr152 poz.1018,Nr 225,poz.1466, z 2011 r. Nr 5 poz.13 i Nr 159, poz.945) uchwala się, co następuje:metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (8 listopada 2011, 08:25:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1239