Uchwała nr X/79/11Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 czerwca 2011zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru Na podstawie art.19 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/79/11
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 czerwca 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

Na podstawie art.19 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Adela Rojek (30 czerwca 2011, 11:49:39)

Ostatnia zmiana: Adela Rojek (1 lipca 2011, 09:24:23)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1765