Uchwała nr VIII/64/11Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 27 kwietnia 2011w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; Nr 96, poz. 620; Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 12, art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620; Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 Nr 96, poz. 620; Nr 226, poz. 1475) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; Nr 85, poz. 727; Nr 86, poz. 732; Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470; Nr 104, poz. 708; Nr 217, poz. 1590; Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721; Nr 120, poz. 818; Nr 192, poz. 1378; Nr 195, poz.1414; Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745; Nr 141, poz. 888; Nr 180, poz.1109; Nr 209, poz. 1316; Nr 131, poz. 1075; Nr 209, poz. 1320; Nr 209, poz. 1318; z 2009 r. Nr 18, poz. 97; Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 57, poz. 355; Nr 40, poz. 230; Nr 127, poz. 858; Nr 142, poz. 961; Nr 197, poz. 1306; Nr 59, poz. 781; nr 59, poz. 782; Nr 157, poz. 1241; Nr 197, poz. 1306; Nr 182, poz. 1228 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/64/11
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 kwietnia 2011


w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; Nr 96, poz. 620; Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 12, art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620; Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 Nr 96, poz. 620; Nr 226, poz. 1475) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; Nr 85, poz. 727; Nr 86, poz. 732; Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470; Nr 104, poz. 708; Nr 217, poz. 1590; Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721; Nr 120, poz. 818; Nr 192, poz. 1378; Nr 195, poz.1414; Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745; Nr 141, poz. 888; Nr 180, poz.1109; Nr 209, poz. 1316; Nr 131, poz. 1075; Nr 209, poz. 1320; Nr 209, poz. 1318; z 2009 r. Nr 18, poz. 97; Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 57, poz. 355; Nr 40, poz. 230; Nr 127, poz. 858; Nr 142, poz. 961; Nr 197, poz. 1306; Nr 59, poz. 781; nr 59, poz. 782; Nr 157, poz. 1241; Nr 197, poz. 1306; Nr 182, poz. 1228 ) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały (159kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 27.04.2011
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: PODATKI I OPŁATY
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XIII/120/07 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały zmieniające:
Uchwała nr LI/459/14 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XXXIV/308/13 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr VIII/74/15 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 23.05.2011
  • pozycja w dzienniku: 998

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (4 maja 2011, 07:53:42)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (23 lipca 2021, 11:35:06)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1928