Uchwała nr VI/55/11Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 marca 2011 w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Koronowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441z 2006, Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, po.1458, z 2009 r. Dz.U . Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz.142 i 148, Nr 40, poz.230 Nr 106, poz.675 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VI/55/11
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 marca 2011


w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441z 2006, Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, po.1458, z 2009 r. Dz.U . Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz.142 i 148, Nr 40, poz.230 Nr 106, poz.675 ) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (252kB) pdf

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (7 kwietnia 2011, 13:05:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1462