Uchwała nr V/49/11Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 23 lutego 2011w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie.Na podstawie art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958 i Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z 2008 Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, z 2009 r. Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018, Nr 152, poz. 1019, Nr 229, poz. 1498, Nr 215, poz. 1664, z 2009 r. Nr 130, poz. 1070, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 182, poz. 1228) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, poz. 146, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr V/49/11
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 23 lutego 2011


w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie.

Na podstawie art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958 i Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z 2008 Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, z 2009 r. Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018, Nr 152, poz. 1019, Nr 229, poz. 1498, Nr 215, poz. 1664, z 2009 r. Nr 130, poz. 1070, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 182, poz. 1228) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, poz. 146, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały (357kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 23.02.2011
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: OCHRONA ŚRODOWISKA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje: 
Uchwały zmieniające:
Uchwała nr LV/483/14 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XXXIV/386/09 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr XXXIV/276/16 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 16.03.2011
  • pozycja w dzienniku: 467

metryczka


Opublikował: Mariusz Stanek (28 marca 2011, 14:22:30)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (20 lipca 2021, 10:48:54)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2206