Uchwała nr V/48/11Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 23 lutego 2011w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowaniaNa podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, z 2010 r. Nr 40, poz. 230) art.6 ust.2 pkt.4 oraz 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, zmiany z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842 ) uchwala, co następuje:

Uchwała nr V/48/11
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 23 lutego 2011


w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, z 2010 r. Nr 40, poz. 230) art.6 ust.2 pkt.4 oraz 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, zmiany z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842 ) uchwala, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: obowiązujący w części
Data podjęcia: 23.02.2011
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwały zmieniające:
Uchwała nr XXI/185/20 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr XXX/255/20 Rady Miejskiej w Koronowie
Wyrok nr II SA/Bd 62/20 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 16.03.2011
  • pozycja w dzienniku: 466

metryczka


Opublikował: Mariusz Stanek (28 marca 2011, 14:21:15)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (22 lipca 2021, 12:02:18)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1380