Uchwała nr IV/28/11Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 stycznia 2011w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r.Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz.1458, z 2009 r. Nr 40, poz. 230, Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) oraz art.7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz.326, Nr 218, poz.1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 19, poz.101, Nr 86, poz.72, Nr 168, poz.1323, z 2010 Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz.1466) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IV/28/11
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 stycznia 2011


w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r.Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz.1458, z 2009 r. Nr 40, poz. 230, Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) oraz art.7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz.326, Nr 218, poz.1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 19, poz.101, Nr 86, poz.72, Nr 168, poz.1323, z 2010 Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz.1466) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Michał Szałkowski (22 lutego 2011, 11:17:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1379