Uchwała nr XXIX/331/09Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 stycznia 2009zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w KoronowieNa podstawie art. 21 ustawy 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r . Nr 180 , poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz § 70 ust. 1 Statutu Gminy Koronowo ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2008 r. Nr 38, poz. 544)

Uchwała nr XXIX/331/09
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 stycznia 2009


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie

Na podstawie art. 21 ustawy 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r . Nr 180 , poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz § 70 ust. 1 Statutu Gminy Koronowo ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2008 r. Nr 38, poz. 544)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (12 lutego 2009, 09:59:38)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (12 lutego 2009, 12:16:43)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 959