Uchwała nr XXIX/329/09Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 stycznia 2009zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1586, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 184 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 rok o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, zmiany 2005 r. Nr 169 poz. 1420 z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708 , Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370)

Uchwała nr XXIX/329/09
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 stycznia 2009


zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1586, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 184 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 rok o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, zmiany 2005 r. Nr 169 poz. 1420 z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708 , Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (12 lutego 2009, 09:52:09)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (12 lutego 2009, 12:13:46)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1034