Uchwała nr XXI/254/2000Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 września 2000w sprawie zmiany Preliminarza wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Koronowo w roku 2000 przyjętego uchwałą Nr XVIII/220/2000 Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 26 kwietnia 2000 rokuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.)oraz art. 4 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.)

Uchwała nr XXI/254/2000
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 września 2000


w sprawie zmiany Preliminarza wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Koronowo w roku 2000 przyjętego uchwałą Nr XVIII/220/2000 Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 26 kwietnia 2000 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.)oraz art. 4 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (18 września 2008, 14:41:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1022