Uchwała nr XXIII/276/2000Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 października 2000w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wiskitnie dz. nr 112/1 o pow. 0,17 haNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.)

Uchwała nr XXIII/276/2000
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 października 2000


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wiskitnie dz. nr 112/1 o pow. 0,17 ha

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (18 września 2008, 09:29:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1034