Uchwała nr XXIV/292/2000Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 listopada 2000w sprawie wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń sanitarnychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.)

Uchwała nr XXIV/292/2000
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 listopada 2000


w sprawie wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń sanitarnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (17 września 2008, 15:20:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1232