Uchwała nr XXV/309/2000Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 grudnia 2000w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, sposobu jego poboru, zasad stosowania ulg i zwolnień Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 8, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.)

Uchwała nr XXV/309/2000
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2000


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, sposobu jego poboru, zasad stosowania ulg i zwolnień

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 8, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (28 lipca 2008, 14:57:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1974