Uchwała nr XXXIII/435/01Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 21 listopada 2001w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, sposobu jego poboru, zasad stosowania ulg i zwolnień oraz wysokości wynagradzania inkasentówNa podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 2, art. 6 ust. 9, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375)

Uchwała nr XXXIII/435/01
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 listopada 2001


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, sposobu jego poboru, zasad stosowania ulg i zwolnień oraz wysokości wynagradzania inkasentów

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 2, art. 6 ust. 9, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375)


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 21.11.2001
Data wejścia w życie:  uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ma zastosowanie do podatków należnych poczynając od roku podatkowego 2002
Kategorie tematyczne: PODATKI I OPŁATY
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Zarząd Miejski w Koronowie
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XXV/310/2000 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała unieważniająca:
Uchwała nr III/18/02 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: niepublikowana
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (21 lipca 2008, 09:40:32)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (28 lipca 2021, 07:34:56)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1352