Uchwała nr XXXIII/439/01Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 21 listopada 2001w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od posiadania psa, terminów płatności, sposobu jego poboru oraz określenia inkasentów i ich wynagradzania Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375)

Uchwała nr XXXIII/439/01
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 listopada 2001


w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od posiadania psa, terminów płatności, sposobu jego poboru oraz określenia inkasentów i ich wynagradzania

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (21 lipca 2008, 09:20:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1617