Uchwała nr LXV/549/22Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 września 2022w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy KoronowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 lit. c uchwały Nr XIV/134/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Koronowo, uchwala się co następuje:

Uchwała nr LXV/549/22
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 września 2022


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 lit. c uchwały Nr XIV/134/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Koronowo, uchwala się co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (288kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 28.09.2022
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia
Kategorie tematyczne: GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: niepublikowana
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (5 października 2022, 09:52:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 92