Uchwała nr LX/515/22Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 czerwca 2022w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "SREBRNICA" dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LX/515/22
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 czerwca 2022


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "SREBRNICA" dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (432kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 29.06.2022
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia
Kategorie tematyczne: PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: niepublikowana
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (5 lipca 2022, 13:47:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 94