Uchwała nr LVIII/496/22Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 27 kwietnia 2022w sprawie przyznania w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta i gminy Koronowo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 77 pkt 7, 8 i 16 oraz art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 710 ze zm.), oraz Uchwałą Nr XXXIV/305/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta i gminy Koronowo (Dz. Urz.Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 542 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LVIII/496/22
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 kwietnia 2022


w sprawie przyznania w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta i gminy Koronowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 77 pkt 7, 8 i 16 oraz art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 710 ze zm.), oraz Uchwałą Nr XXXIV/305/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta i gminy Koronowo (Dz. Urz.Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 542 ) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (290kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 27.04.2022
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia
Kategorie tematyczne: KULTURA I NAUKA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: niepublikowana
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (28 kwietnia 2022, 13:15:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 140