Uchwała nr LIV/479/22Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 marca 2022w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Nowym Dworze i Koronowie, gm. Koronowo (dotyczy terenu oznaczonego symbolem 47R).Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503):

Uchwała nr LIV/479/22
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 marca 2022


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Nowym Dworze i Koronowie, gm. Koronowo (dotyczy terenu oznaczonego symbolem 47R).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503):


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (248kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 30.03.2022
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia
Kategorie tematyczne: PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: niepublikowana
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (1 kwietnia 2022, 11:10:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 69