Uchwała nr XXXII/276/20Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 listopada 2020w sprawie przyjęcia do realizacji projektu: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/276/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 listopada 2020


w sprawie przyjęcia do realizacji projektu: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) uchwala się, co następuje:


treść uchwały- wersja dostępna (193kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (1 grudnia 2020, 13:28:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 111