Uchwała nr XXXII/270/20Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 listopada 2020w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z z 2020 r. poz. 1439) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/270/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 listopada 2020


w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z z 2020 r. poz. 1439) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:


treść uchwały- wersja dostępna (399kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (1 grudnia 2020, 13:05:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 95