Uchwała nr XXXII/269/20Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 listopada 2020zmieniająca przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18 marca 2020 r., Nr XXIII/199/20, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i  gminy Koronowo na rok 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/269/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 listopada 2020


zmieniająca przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18 marca 2020 r., Nr XXIII/199/20, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i  gminy Koronowo na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638), uchwala się, co następuje:


treść uchwały- wersja dostępna (736kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (1 grudnia 2020, 12:50:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 80