Uchwała nr XXVI/213/20RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIEz dnia 27 maja 2020w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Morzewiec” dla terenu położonego w Tryszczynie, gm. Koronowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXVI/213/20
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 27 maja 2020


w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Morzewiec” dla terenu położonego w Tryszczynie, gm. Koronowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293) uchwala się co następuje:


metryczka


Opublikował: Renata Grochowska (2 czerwca 2020, 11:13:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 90