Uchwała nr XXVI/209/20RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIEz dnia 27 maja 2020w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koronowa za 2019 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 713) w związku z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/209/20
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 27 maja 2020


w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koronowa za 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 713) w związku z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Renata Grochowska (2 czerwca 2020, 10:44:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 86