Uchwała nr XX/181/19RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIEz dnia 20 grudnia 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Koronowa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.), art. 13b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz. U. z 2018, poz. 2068 ze zm.) oraz Uchwały Nr LIX/493/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 stycznia 2018 r. uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/181/19
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 20 grudnia 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Koronowa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.), art. 13b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz. U. z 2018, poz. 2068 ze zm.) oraz Uchwały Nr LIX/493/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 stycznia 2018 r. uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Renata Grochowska (30 grudnia 2019, 13:25:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 427