Uchwała nr XIV/133/19Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 27 września 2019w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Miejska w Koronowie uchwala co następuje:

Uchwała nr XIV/133/19
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 września 2019


w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Miejska w Koronowie uchwala co następuje:


treść uchwały (72kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (13 października 2019, 08:26:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 264